Poslovni planovi i investicijske studije

Suština i sadržaj poslovnih planova i investicijskih studija (studija izvodljivosti)

Suština izrade poslovnih planova i investicijskih studija je dobivanje odgovora o izvodljivosti i isplativosti ulaganja. Stoga, interes tražitelja izrade poslovnog plana ili investicijske studije trebao bi biti dobivanje odgovora je li i pod kojim uvjetima isplativo ući u određeni posao ili investiciju. Dodatno, ukoliko su poduzetniku za financiranje određene investicije potrebna kreditna sredstva i/ili želi aplicirati na natječaje za bespovratna sredstva iz EU fondova, tada će također biti nužno raspolagati sa studijom izvodljivosti /poslovnim planom.

Broj stranica (kvantiteta) poslovnog plana odnosno investicijske studije te broj i dizajn grafičkih prikaza nije mjerilo njihove kvalitete, već je jedino bitna razumljivost te argumentiranost postavki i izvedenih zaključaka. Stoga, opseg i sadržaj poslovnog plana ili investicijske studije ovisi o obujmu i kompleksnosti poslovanja odnosno predmetne investicije, ali i o namjeni za koju se izrađuju.

 

Poslovni plan

Poslovni plan je dokument koji sadrži cjelovito i potanko razrađeno obrazloženje o ulaganjima u posao s ocjenom očekivanih učinaka i opisuje sve aspekte poslovanja.

Najveća vrijednost  poslovnog planaje ta što predviđa budućnost, jer sam pokušaj predviđanja poslovne budućnosti nas usmjerava na predviđanje posljedica takve budućnosti te, ako očekujemo takve posljedice, onda automatski razmišljamo kako iskoristiti pozitivne posljedice, odnosno zaštititi se od negativnih.

Svaki poduzetnik ima neki „svoj“ poslovni plan kada kreće u poduzetnički pothvat, a tijekom poslovanja ga s vremena na vrijemerijetko sustavno i cjelovito revidira. Međutim, u velikoj većini slučajeva takvi poslovni planovi nisu cjelovito razrađeni i obično se nalaze „u glavi“ poduzetnika. Zbog toga, poduzetnik može dobiti krivu procjenu isplativosti nekog ulaganja, što u konačnici vodi prema krivim poslovnim odlukama i posljedično prema poduzetničkom neuspjehu.

Stoga, izrada poslovnog plana je, bez obzira kreće li se u novi poslovni pothvat ili se nastavlja s postojećim poslovanjem, u interesu samog poduzetnika, jer njegovom izradom povećava se vjerojatnost da će se predvidjeti sve tržišne okolnosti, prilike i rizike u određenom razdoblju.

Međutim, dobar dio poduzetnika pristupa izradi poslovnog plana tek kada su na to prisiljeni, obično prilikom traženja kredita/jamstva, kod prijave na natječaje za bespovratna sredstva iz EU fondova, i slično.

Godišnji poslovni plan je izvedenica općeg poslovnog plana, tj. to je dokument u kojem poduzetnik na godišnjoj razini detaljno utvrđuje svoje poslovne i financijske ciljeve koje želi ostvariti u idućoj poslovnoj godini. Taj dokument potom služi kao osnova za praćenje ostvarenja i mjerenje uspješnosti u odnosu na postavljene ciljeve. Nadalje, on služi kao podloga za funkciju financijskog kontrolinga u cilju brzog prepoznavanja i reagiranja na poslovne promjene. Njegove osnovne postavke trebaju biti usklađene s općim poslovnim planom, a ako nisu, prihvaćanje godišnjeg poslovnog plana s tim izmjenama predstavljaju reviziju općeg poslovnog plana.

Izrada poslovnog plana nije jednostavna niti brza te zahtijeva i vrijeme i novac. Međutim, njegova izrada ime višestruke koristi, jer,u prvom redu, pomaže u lakšem vođenju i usmjeravanju poslovnih aktivnosti.

Maksima savjetovanje može vam pomoći u izradi poslovnih planova:

 • za nove poslovne ideje, kao provjera isplativosti i izvodljivosti
 • za postojeće poslovanje, kao sredstvo za bolju organizaciju i povećanje produktivnosti
 • za dobivanje kredita od poslovnih banaka
 • za dobivanje kredita od HBOR-a
 • za dobivanje jamstava od HAMAG BICRO-a
 • za dobivanje bespovratnih sredstava iz EU fondova i drugih izvora

 

Investicijska studija (sinonimi: studija izvodljivosti, investicijski elaborat, investicijski plan)

Investicijska studija je, slično kao i poslovni plan, dokument koji sadrži cjelovito i potanko razrađeno obrazloženje o ulaganjima u posao s ocjenom očekivanih učinaka, ali kojase odnosi samo na određenu investiciju te će obraditi one aspekte poslovanja koji su bitni za izvedbu tog investicijskog projekta.Obično se izrađuje za određeni poslovni pothvat u sklopu postojećeg poslovanjas ciljem dobivanja odgovora kolika je isplativost te investicije i kakve će učinke imati na ostalo poslovanje.

Kao i kod poslovnog plana, izrada investicijske studije u interesu je samog poduzetnika, jer njenom izradom povećava se vjerojatnost da će se predvidjeti sve buduće tržišne okolnosti, prilike i rizike prije konačne odluke o početku ulaganja, čime se povećava vjerojatnost donošenja ispravne poslovne odluke.

Investicijska studija je postala neizostavni i obvezni dio potrebne dokumentacije prilikom traženja kredita, a HBOR je čak preporučio njen sadržaj, koja je obvezna za ulaganja preko 700.000.- kuna.Prilikom prijave na natječaje iz EU fondova također je potrebna investicijska studija (studija izvodljivosti) koja se izrađuje u skladu sa sadržajem propisanim natječajnom dokumentacijom.

Maksima savjetovanja može vam pomoći u izradi investicijskih studija (studija izvodljivosti):

 • za nove poslovne ideje, kao provjera isplativosti i izvodljivosti
 • za dobivanje kredita od poslovnih banaka
 • za dobivanje kredita od HBOR-a
 • za dobivanje jamstava od HAMAG BICRO-a
 • za dobivanje bespovratnih sredstava iz EU fondova i drugih izvora