Poslovno i financijsko savjetovanje

Kontinuirano poslovno i financijsko savjetovanje

Potreba za poslovnim i financijskim savjetovanjem obično se javlja kada društvo treba određenu uslugu, kao što je primjerice izrada investicijske studije za određeni projekt, konzultantske usluge vezano za korištenje bespovratnih sredstava iz EU fondova, kada društvo dođe u financijske poteškoće i sl. Tada se obično na projektnoj osnovi (za potrebe samo te usluge) angažiraju poslovni savjetnici.

Međutim, u današnjim uvjetima poslovanja, posebice u financijama, nužna je permanentna pozornost u ranom otkrivanju poslovnih rizika i eliminaciji istih te nastojanju izbjegavanja situacije kada se za ekspertizom poslovnih savjetnika poseže u krajnjoj nuždi. Poduzetnici svakodnevno donose razne poslovne odluke, ali za određene poslovne odluke, koje mogu imati značajan učinak na buduću uspješnost poslovanja i tržišne pozicije društva, potrebno ih je donositi kroz analizu i sagledavanje svih čimbenika i implikacija vezanih uz tu odluku. To su najčešće odluke vezane zaeventualni ulazak u novi posao odnosno investiciju, poslovnu suradnju, financiranje poslovanja ili određenog projekta, kupnju ili prodaju, itd.

Angažman poslovnih savjetnika na dugoročnoj osnovi pruža dodatnu sigurnost upravljačkim i vlasničkim strukturama u cilju dobivanja neovisnog i ekspertnog mišljenja vezano za isplativost ulaska u određene poslove ili investiciju, trendove u poslovanju, potrebe za promjenama, pogodnom trenutku za restrukturiranje obveza, novim prilikama i trendovima na tržištu, i slično.Nadalje, poslovni savjetnici su upućeni u sve zakonske mogućnosti korištenja dodatnih pogodnosti tijekom poslovanja, ali i u izbjegavanju nepotrebnih troškova. Stoga, mišljenje poslovnog savjetnika pripomoći će klijentu u sveobuhvatnom sagledavanju problema i mogućih rješenja, a sve u cilju minimiziranja mogućnosti donošenja pogrešne poslovne odluke.

Maksima savjetovanje pruža klijentima uslugu poslovnog i financijskog savjetovanja na kontinuiranoj osnovi, kroz angažman koji najbolje odgovara klijentu. Takav angažman može obuhvaćati usluge savjetovanja prema potrebi klijenta ili pak širi obujam usluga. U tom slučaju, poslovni savjetnik je na stalnoj dispoziciji klijentu za sve njegove upite, dileme ili potrebe u okviru dogovorene poslovne suradnje.