Procjena vrijednosti i dubinska analiza (due diligence) društva

Procjena vrijednosti društva

Procjena vrijednosti društava obično se veže uzkupnju odnosno prodaju društva ili dijelova društva te spajanju društava. Međutim, procjena vrijednosti društva nužna je i prilikom ulaganja u pojedino društvo, pretvaranja potraživanja vjerovnika u udio u kapital društva, odobravanja kredita uz zalog na vlasničkim udjelima ili imovini, čak i pri evaluaciji uspješnosti rada upravljačkih struktura. Stoga, za donošenje odgovarajuće poslovne odluke u navedenim slučajevima, nužna je objektivna i tržišna procjena vrijednosti društva.

Procjena vrijednosti društva može se obavljati na temelju sposobnosti i kapaciteta društva za generiranje buduće dobiti, na temelju vrijednosti imovine i kapitala, usporedivih transakcija ili njihovom kombinacijom. Najčešće se koristi metoda diskontiranih novčanih tokova  i/ili metoda multiplikatora, kao metode koje se temelje na budućoj sposobnosti i kapacitetu društva za generiranje buduće dobiti društva(dinamičke metode), odnosno metode temeljene na vrijednosti kapitala i/ili vrijednosti imovine (statičke metode).

Međutim, treba znati da nije svaka od ovih metoda primjerena u svakom slučaju, već ovisno o profilu, djelatnosti i tržišnoj poziciji društva, potrebno je znati koja metoda je najprimjerenija i obično predstavlja svojevrsnu kombinaciju.

Isto tako, treba znati da prodajna cijena ne mora odgovarati cijeni utvrđenoj jednom od metoda, ali cijena utvrđena procjenom vrijednosti bazirana na određenoj metodologiji predstavlja osnovicu za daljnje pregovore o konačnoj cijeni.

Klijentima pružamo cjelovitu uslugu procjenu vrijednosti društvate sukladno profilu i djelatnosti društva izabiremo najprimjereniju metodu procjene.

 

Dubinska analiza (due diligence) društva

Dubinska analiza (due diligence) poslovanja društva je neizostavna aktivnost pri kupnji nekog društva, spajanja društva, ali i prilikom značajnijeg ulaganja u neko društvo ili ulaska u dugoročni ugovorni odnos. Komplementarna je procjeni vrijednosti društva i u dobrom dijelu slučajava provodi se istodobno.

Dubinska analiza predstavlja proces provjeravanja određenih segmenata poslovanja u cilju potvrde vjerodostojnosti iskazanih financijskih izvješća, ali i identifikacije rizika u poslovanju. Zajedno s utvrđenom vrijednošću procjene društva predstavlja osnovu za određivanje konačne kupoprodajne cijene.

Klijentima pružamo uslugu  provedbe dubinske analize, po potrebi zajedno s uslugom procjenom vrijednosti društva.