Krizni menadžment

Krizni menadžment predstavlja upravljanje društvom s ciljem izlaska iz krize te postavljanje društva na osnove koje osiguravaju dugoročnu održivost poslovanja. Krizni menadžment obilježava intenzivnije korištenje sredstava i metoda potrebnih za preveniranje te ovladavanje krizne situacije, ali i uvođenje radikalnih mjera poslovnog preokreta. Obično ga poistovjećujemo s reaktivnim kriznim menadžementom (nakon eskalacije krize), dok se za preventivni krizni menadžment podrazumnijeva da je sastavni dio redovnog upravljanja (preveniranje krize).

Poduzetnici su permanentno izloženi kriznim situacijama i obično se suočavaju s tri vrste kriza, koje se manifestiraju sljedećim indikatorima:

Strategijska kriza

 • konkurentska pozicija
 • tržišni rast
 • cijene
 • kvaliteta proizvoda
 • ugled
 • odnos prema kupcima
 • obujam investiranja
 • obujam istraživanja i razvoja
 • vrijednost za vlasnike

Kriza uspjeha

 • novčani tok
 • stvaranje vrijednosti
 • rentabilnost vlastitog ulaganja
 • rentabilnost ukupnog ulaganja
 • rentabilnost prometa
 • dobit po dionici
 • povrat investiranja (RoI)
 • vrijednost na burzi

Kriza likvidnosti

 • stupnjevi likvidnosti
 • radni kapital
 • koeficijent obrtaja
 • dani vezivanja
 • novčani tok
 • račun tokova kapitala
 • bilanca promjena

te obično nisu ni svjesni da se društvo već nalazi u kriznoj situaciji.

Maksima savjetovanje nudi uslugu kriznog menadžmenta klijentima kojima je potrebna brza reakcija u ograničenom roku u svrhu preokreta u poslovanju ili reorganizacije na domaćim ili stranim tržištima.