Restrukturiranje

Poslovno restrukturiranje

Poslovno restrukturiranje predstavlja preustrojnačina radai ciljeva nekog društva i za sobom neizbježno povlačiznačajne promjene na razini upravljanja, financija, organizacijskoj strukturi, poslovnim procesima i internim kapacitetima.

Obično obuhvaća tri segmenta:

  • strateško restrukturiranje - novo definiranje vizije i ciljeva poslovanja
  • operativno restrukturiranje - usklađivanje poslovnih procesa i organizacije u odnosu na definiranu strategiju i ciljeve
  • financijsko restrukturiranje - strukturno usklađivanje obveza i imovine društva prema poslovnim procesima, kapacitetima i ciljevima

Početni korak poslovnog restrukturiranja je dijagnostika postojećeg stanja u društvu, što obuhvaća: financijsko stanje i položaj društva (kao posljedicu poslovnog modela koji se želi promijeniti), sposobnost postizanja rezultata te identificiranje razloga neuspjeha, komparativnu analizu poslovanja (benchmarking), analizu tržišta (prodaja, nabava, itd.) te dostupnost i korištenje resursa.

Nakon toga, u suradnji s upravljačkim i vlasničkim strukturama društva pristupa se izradi plana restrukturiranja, koji u sebi sadržava nove poslovne ciljeve i novi poslovni model poslovanja društva. To podrazumijeva promjenu poslovnih procesa i organizacije, upravljanja, financija itd.

Klijentima pružamo cjelovitu uslugu poslovnog restrukturiranja, a prema potrebi uključujemo u projekt i suradnike koji pokrivaju pravne i porezne aspekte.

 

Financijsko restrukturiranje

Financijsko restrukturiranje je nužno kada društvo ima problema s likvidnošću, tj. kada je razina financijske zaduženosti iznad kapaciteta otplate samog društva i ono uobičajeno obuhvaća restrukturiranje(reprogram) otplate duga, koji može uključivati i eventualni otpis dijela duga odnosno  pretvaranja duga u kapital, smanjenje kamatne stope, itd.

Klijentima pružamo potpunu uslugu financijskog restrukturiranja, kao i pomoć u pregovorima s vjerovnicima.

Bit uspješnog financijskog restrukturiranja je da njime budu zadovoljni vjerovnici i vlasnici i ono se, stoga, temelji na dobrovoljnom pristanku vjerovnika.

 

Predstečajna nagodba

Financijsko restrukturiranje i nagodba nije uvijek dobrovoljna, već može biti i prisilna, temeljem zakonskih odredbi o predstečajnom i stečajnom postupku.Prema zakonskim odredbama, predstečajni postupak se provodi radi uređivanja pravnoga položaja dužnika i njegova odnosa prema vjerovnicima i održavanja njegove djelatnosti, a može se otvoriti jedino ako sud utvrdi postojanje prijeteće nesposobnosti za plaćanje.

Suština predstečajnog postupka je pronalazak odgovarajućeg rješenja kroz predloženi plan restrukturiranja kojim će se uspostaviti likvidnost i solventnost društva. Pored toga, plan restrukturiranja treba osiguravati zadovoljavajuće rješenje zavjerovnike i vlasnike i kako bibio izglasan, čime će se osigurati održivi nastavak poslovanja društva i izbjegao stečaj društva.

Klijentima pružamo sljedeće usluge:

  • pronalazak najprikladnijeg rješenja za financijsko i operativno restrukturiranjedruštva, kojim će biti zadovoljni vlasnici i vjerovnici, a čime će se stvoriti pretpostavke za izradu i izglasavanje plana restrukturiranja
  • izrada financijskog i operativnog plana restrukturiranja
  • koordinacija i pregovori s vjerovnicima i eventualno izrada alternativnih scenarija
  • savjetovanje tijekom predstečajnog postupka